fruktblomstring-Leikanger-2013.JPG
 
 

Vi er møteplassen for privatpersonar, næringsliv, lag og organisasjonar i Leikanger.

Aktuelt