Lag og foreningar


Leikanger damekor

Ønskjer fleire songglade velkomne med!

Vi er ein songglad gjeng som møtes kvar torsdag kl. 19.30 – 21.30 på Leikanger barneskule. Saman med vår dyktige dirigent Dora har vi fleire storkonsertar bak oss. Du kan bli med på den neste!

Bli med i vårt aktive kor!

Kontakt leiar: Karine Helset


Leikanger mannskor

Kreativt kor- og revymiljø for karar i alle aldrar!

Bli med du også! Øving tysdagar kl. 19.30 i mediateket på Leikanger barneskule. Årleg revyoppsetting – Palmerevyen

Kontakt leiar: Ole Ingar Hæreid
Tlf.: 415 30 954
E-post: olhaere@gmail.com
 


Leikanger Musikklag

Tradisjonsriktjanitsjarorkester.

Vi er eit tradisjonsrikt musikklag med omlag 25 medlemmer og vi set stor pris på nye! Øvingar i mediateket på Leikanger barneskule, måndagar kl. 20- 22.15. Dirigent: Diccon Pearce

Kontakt leiar: Gro Selås
E-post: gro.selas@helse-forde.no


Leikanger ungdomslag

Danseaktivitetar for alle aldersgrupper.

Leikanger Ungdomslag (LUL) er eit lokallag i Noregs Ungdomslag (NU), ein kulturorganisasjon for og med barn og unge. Hovudaktiviteten er dans og teater for barn, ungdom og vaksne. Drift og utleige av ungdomshuset Leikvang.

Kontakt leiar: Astrid Bolstad
Tlf.: 907 64 484
Facebook: facebook.com/leikanger.ungdomslag/


Leikanger jakt- og fiskelag

For alle som er interesserte i jakt, fiske og friluftsliv.

Vi er eit aktivt lag med aktivitetar for store og små. Eiga lagshytte og anlegg for leirdueskyting på Kleppa. Arrangerer fiskeskule for born og unge og samarbeider med skule, barnehage mfl. om ulike friluftstiltak.

Kontakt leiar: Svein Inge Lundheim
Tlf.: 906 05 267
E-post: leikanger.jfl@njff.org
www.njff.no/leikanger


Leikanger mc-klubb

Ein ativ klubb med vel 45 medlemmer.

Vi held til i eigne klubblokale, der syklar også kan lagrast. I klubblokala driv Mc-klubben også ungdomsarbeid, med drift av ungdomsklubb. Klubben held til i Askedalen 12.

Kontakt leiar: Øystein Lunde
Tlf.: 924 90 270
E-post: oystein@sognkontorsenter.no
www.leikangermc.no


Leikanger bridgelag

Ein aktiv bridgeklubb.

Vi spelar bridge kvar måndag kl 17.45 i kantina på fylkeshuset. Alle er velkomne!

Kontakt leiar: Torbjørn Pedersen
Tlf.: 995 03 806
E-post: torbjorn.pedersen@enivest.net