Næringsliv

Leikanger er administrasjonssenteret i Sogn og Fjordane og vertskommune for fylkesmann, fylkeskommune og andre statlege etatar.

Me har òg eit godt kunnskapsmiljø med eit bredt tilbod frå med private verksemder.Leikanger Næringshage

Samlokalisert næringsmiljø i sentrum av Leikanger.

Leikanger Næringshage held til i «Gamle-hotellet» og «Sparebankbygget», i sentrum av Leikanger. Her finn du eit samlokalisert næringsmiljø innanfor ulike bransjar.

Ønskjer du kontorstad her? Kontakt: post@leikangernh.no


Etablere næring i Leikanger?

Ta kontakt med næringssjef Per Holen: per.holen@leikanger.kommune.no