Baldersteinen

Baldersteinen er ein av dei høgaste bautasteinane av sitt slag her i landet.

I Baldershagen står Baldersteinen, ein av dei høgaste bautasteinane av sitt slag her i landet. Den gigantiske steinen ragar nærare 8 meter over bakken, er om lag 1,25 m brei over rota og 0,5 m. tjukk.

Baldersteinen står på garden Husabø like ved nye Leikanger kyrkjegard, i eit område rikt på arkeologiske funn. Det er ikkje inskripsjonar på steinen og ingen veit nøyaktig når han blei reist.

Arkeologar meiner at steinen står på restane av ein stor gravhaug og daterer han til perioden 500–800. Baldernamnet har somme tolka som at det i førkristen tid var ein kultstad for åsatrua og guden Balder her. Kanskje stod her eit Baldershov i dette området?

Baldersteinen er også nemnd som Fritjovsteinen, som heng saman med sagaen om Fritjov den Frøkne.