Kvinnafossen

Kvinnefossen er namnet på fossen i Kvinnavassdraget, tett attmed riksvegen kring 2 km frå ferjestaden Hella.

Fossen har eit fritt fall på 120 m ned i Kvinnagryta, og elva renn det siste stykket bratt ned i fjorden.

Under snøsmeltinga om våren, eller når det har regna mykje, er vassføringa svær og vatnet driv over bilvegen. Vatnet deler seg då på ein hammar heilt nede ved sjøen og nokre meiner at du kan skimte ein kvinneskapnad i fossen.

Det er også knytt ei segn knytta til Kvinnafossen: Ei kvinne skal ha dotte ut i og drukna. Andre meiner at namnet på fossen kjem av ordet kvin, som tyder pipande lyd.
Kvinnavassdraget og Kvinnafossen er verna mot kraftutbygging og er del av Eithorn landsskapsvernområde, med biologiske og naturhistoriske kvalitetar av nasjonal verdi.