Prestegards-hagen

Ein frodig hage med skjeldne tresortar ein vanlegvis ikkje finn så langt nord.

Like ved Leikanger kyrkje ligg Leikanger prestegard. I hagen er det ein uvanleg rik vegetasjon med skjeldne tresortar som ein vanlegvis ikkje finn så langt nord.

Her veks tempeltre (Ginko Biloba) – også kalla levande fossil, då det er den einaste attlevande arten frå tertiær-tida. Også Seqwoiadendron Giganteum trivst godt, sjølv om treet opprinneleg er heimehøyrande i California. Fersken, aprikos og valnøttre veks her også.

Prestegarden, med hagen, er bustaden til presten i Leikanger. Ved høve og etter avtale blir det arrangert kulturvandringar til kyrkja og hagen.