Sorenskrivar-garden

Sorenskrivargarden er ein av mange eldre bygningar i Leikanger med historia si knytta til offentleg styre og stell.

”Skrivargarden” ligg attmed dei kommunalt eigde tinghusa, innom kyrkja. Her er tre kvitmåla hus, – hovudbygningen, eit stabbur og eit uthus.

Skrivargarden har sidan 1864 hatt preg av å vere embetsmannsgard, med hovudbygning og fleire småhus. I 1865 blei garden sete for sorenskrivaren i ytre sogn og heilt fram til 2004 har hovudbygningen vore nytta som hus for embetsverk og moderne offentleg adminstrasjon.