Tinghuset

Frå statshus og fylkeshus, til kommunehus.

”Tinghuse” blir den kalla, den staselege gule bygningen nede mot fjorden, midt i bygda like ved Leikanger kyrkje.

Huset er i dag eit reint kommunalt adminstrasjonshus. I 1939 derimot, då huset stod ferdig, var det først og fremst eit statshus og fylkeshus. Med Tinghuset fekk mange av dei offentlege kontora ei samlokalisering i eigna lokale og Leikanger sin posisjon som adminstrasjonssenter i Sogn og Fjordane blei styrkt.