Medlemskap

Vi trenger deg som støttemedlem - privatperson, lag/organisasjon eller bedrift.

Opplev Leikanger jobbar for å oppretthalde årlege arrangement og gode møteplassar for folk i Leikanger og omegn. Vi har gode tradisjonar med Fruktbare dagar, julemarknad, midtsommarfest og Kjeringi Open. Viktige arrangement!

Alt er basert på frivillig arbeid, med åtte ildsjelar i styret. Vi er avhengig av sponsing og medlemsavgift for å gjere ein god jobb og skape spennande arrangement i bygda.

Vi håpar at du vil søtte oss ved å bli medlem - eller fortsette som trufast medlem. Du vil ikkje angre!

PS! Som medlem kan du leige vårt arrangementsutstyr.


Kontingenter 2018

Privatpersonar: kr 250
Lag og organisasjonar kr 250
Bedrifter:

  • 1-2 tilsette/årsverk kr 500
  • 3-6 tilsette/årsverk kr 1000
  • 7 tilsette/årsverk kr 1500

Kontonummer: 3781 07 30502.