Utleige av telt, bord og stolar

Som medlem av Opplev Leikanger kan du leige telt, bord og stolar av oss - både til lag, organisasjonar og privatpersonar. Prisane er fastsette med utgangspunkt i kostnader ved vedlikehald og utskifting av utstyr.

Ønskjer du å leige utstyr? Kontakt leiar Roar W. Vangsnes (481 68 289) eller økonomiansvarleg Hildegunn Hamre (975 93 820).

Prisar:

Utstyr Leigepris Oppbevaring
 1 partytelt 4x8 m      kr. 500,-  Lager Saften
 1 salstelt 4x4 m  kr. 250,-  Lager Saften
 2 salstelt 3x3 m  kr. 250,- pr. stk  Lager Saften
 2 sals-/caféparasollar 
 kr. 200,- pr. stk  Lager Saften
 75 stolar  kr. 300,- for alle (5,- pr. stk)  Leikangerhallen
 20 bord - avlange, lys grå  kr. 300,- for alle (25 pr. stk)  Lager Saften
 15 bord - runde, grå  kr. 300,- for alle (25 pr. stk)  Leikangerhallen

Utleige av lydanlegg

Opplev Leikanger leiger ut eit fullverdig lydanlegg til verksemder, lag og organisasjonar i Leikanger.

Kontakt oss ved interesse.