Utleige av lydanlegg

Opplev Leikanger leiger ut eit fullverdig lydanlegg til verksemder, lag og organisasjonar i Leikanger.


Utleige av telt, bord og stolar

Opplev Leikanger leiger ut salstelt, stolar og bord til verksemder, lag og organisasjonar i Leikanger.
Leigeprisane er fastsette med utgangspunkt i kostnader ved vedlikehald og utskifting av utstyr.
Medlemmer i Opplev Leikanger låner utstyr gratis, når føremålet er opne, offentlege arrangement.

Ønskjer du å leige utstyr? Kontakt leiar Roar W. Vangsnes.

Utstyr Skuleklassar, lag og organisasjonar Kommersielle aktørar
 1 partytelt 4x8 m      Kr. 500,-  Kr. 800,-
 2 salstelt 3x6 m  Kr. 250,- pr.stk  Kr. 500,- pr.stk
 2 sals/caféparasollar 
 Kr. 200,- pr.stk  Kr. 400,- pr.stk
 50 stolar  Kr. 300,-  Kr. 500,-
 10 bord  Kr. 300,-  Kr. 500,-