Opplev Leikanger - eit utviklingsforum

Vårt mål er å fremme vekst og utvikling i Leikanger, gjennom lokalt samarbeid.

Opplev Leikanger er eit utviklingsforum for næringsliv, frivillige lag og privatpersonar i Leikanger. Vi skal:

  • Arbeide for vekst og utvikling av næringslivet i Leikanger.

  • Kople næringsliv, frivillige lag og privatpersonar i lokale utviklingstiltak.

  • Styrkje samarbeidet mellom næringsliv, frivillige lag og Leikanger kommune.

Organisasjonen blei skipa i juni 2009 og har vakse ut av Leikanger Næringssamskipnad. Leikanger Næringshage, Leikanger Næringssamskipnad og Leikanger Reiselivslag vedtok å etablere Opplev Leikanger.

 

 

Styret 2018

Roar W. Vangsnes
styreleiar
Tlf.: 481 68 289

Hildegunn Hamre
økonomiansvarleg
Tlf.: 975 93 820

Birgitte Loftesnes Røysum
styremedlem
Tlf.: 975 19 464

Astri Knudsen
styremedlem
Tlf.: 984 08 619

Gunn Helen Henne
styremedlem
Tlf.: 99 44 74 85

Arnt Ola Fidjestol
styremedlem
Tlf.: 971 88 903

Emilie Anne Pellegrino
styremedlem
Tlf: 405 20 591

Jack Eggum
vara

Tobias Dahle
Vara

Tone Oppedal
vara

 

 

Faste arbeidsgrupper

Handelsgruppa
Birgitte Loftesnes Røysum
Tlf.: 975 19 464
 

Reiselivsgruppa
Roar Werner Vangsnes
Tlf.: 481 68 289