Dato for Jonsok-feiring og Fruktbare dagar 2017

Vi er i gang med å planlegge året og har allereie satt nokre datoer som du må halde av!

Årets Jonsok-feiring blir fredag 23. juni. Vi håpar å få på plass den tradisjonsrike båltenninga og festen på knausen som i fjor. Så får vi håpe vinden er med oss i år.

Fruktbare dagar er satt til uke 39 - altså 27. september til 1. oktober. Antal dagar er litt usikkert ennå, men det blir i alle fall oktoberfest 29. september og torgdag laurdag 30. september.

Vi gler oss!

Og du, skal vi ha moglegheit for å få til desse arrangementa år etter år, treng me fleire støttemeldemmar i Opplev Leikanger. De kostra ikkje meir enn 250 kr i året og gir oss moglegheita til å oppretthalde gode tradisjonar i bygda. Vil du bidra? Meld deg inn her.

Har du nokre gode idear på lur? Send oss ein e-post til opplevleikanger@gmail.com.