Det nærmar seg Fruktbare dagar!

fruktbare dagar i leikanger 2016

Er du klar 27. september - 1. oktober?

Fruktbare dagar brakar laus i veke 39 - altså 27. september til 1. oktober. Det blir i kjent stil oktoberfest (29. september) og torgdag (laurdag 30. september). Fullt program kjem plutseleg ...

Vi gler oss!

Har du nokre gode idear på lur? Send oss ein e-post til opplevleikanger@gmail.com.

Og du, skal vi ha moglegheit for å få til desse arrangementa år etter år, treng me fleire støttemeldemmar i Opplev Leikanger. De kostra ikkje meir enn 250 kr i året og gir oss moglegheita til å oppretthalde gode tradisjonar i bygda. Vil du bidra? Meld deg inn her.

Nokre bilde frå Fruktbare dagar i fjor: