Er du klar for Fruktbare dagar 4.-7. oktober?

fruktbare dagar i leikanger 2016

Det er vi. Planlegginga er godt i gang, så hald av dato!

Fruktbare dagar 2018 brakar laus i veke 40 - altså 4.-7. oktober. Det blir i kjent stil oktoberfest fredag kveld og torgdag laurdagen. Fullt program kjem plutseleg ...

Vi gler oss!

Har du nokre gode idear på lur? Send oss ein e-post til opplevleikanger@gmail.com.

Og du, skal vi ha moglegheit for å få til desse arrangementa år etter år, treng me fleire støttemeldemmar i Opplev Leikanger. De kostra ikkje meir enn 250 kr i året og gir oss moglegheita til å oppretthalde gode tradisjonar i bygda. Vil du bidra? Meld deg inn her.

Nokre bilde frå Fruktbare dagar tidlegare år: