Velkommen

Vi er eit forum som er opptekne av skape aktivitet i Leikanger.

Vi ønskjer aktivitet som kan bidra til vekst og utvikling for næringsliv, det frivillige og det sosiale livet i kommunen vår.

Aktiviteten vår må formidlast gjennom fleire kanalar. Då er den nye heimesida og Facebook to av våre kanalar. Ta heimesida i bruk. Med aktive brukarar får vi også moglegheiten til å bli endå meir aktive og motiverte til gjere det «virtuelle landskapet» i Leikanger endå betre.

Og vi vil gjerne har deg med som medlem – ta kontakt med Hildegunn Hamre på hildegunn.hamre@gmail.com eller 975 93 820. Sjå prisar for medlemskap.

Opplev Leikanger - frisk og frodig.

Roar Werner Vangsnes,
Styreleier