Kick-off for næringslivet i Leikanger med ordfører og Sogn Næring!

Opplev Leikanger, Sogn Næring, Leikanger kommune og Sogn Næringsforeining ynskjer alle næringsdrivande og andre interesserte velkomne til kick off for næringslivet i Leikanger.

Tysdag 6. juni Kl. 19.00 i dei nye lokala til Villmarka!

Program:

  • Velkomen ved Opplev Leikanger: Kven er vi, kva gjer vi?
  • Samfunns- og næringsutvikling i nye Sogndal kommune ved ordførar Jon Håkon Odd.
  • Felles førstelinjeteneste og næringsfond i Leikanger og Sogndal ved næringssjef Per Odd Grevsnes.
  • Vegen mot Sogn Næringsforeining v/ Agnar Holen.
  • Villmarka presentasjon ved Per Steinar Melås.
  • Mingling og lett servering

Velommen!