Leikanger Jakt- og Fiskelag arrangerer fuglekassebygging

Fuglekasseproduksjon i 2015.

Fuglekasseproduksjon i 2015.

Bli med tysdag 28. februar kl. 18:00 i sløydsalen på barneskulen.

Det er planlagt bygging av «starekassar» og pga. innkjøp av material er det påmelding til leikanger.jaktogfiskelag@njff.no eller SMS til 90605267 innen søndag 26.februar.

Gratis for medlemar og 200,- kr for andre.

Meir info på nettsida www.njff.no/leikanger

Alle er velkomne!
Leikanger Jakt- og Fiskelag