Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte 1. mars

Kleppa.JPG

Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte i lagshytta på Kleppa, torsdag 1. mars kl. 19:00.

Sakliste, årsmelding, rekneskap vert lagt ut på heimesida i veke 9.

Saker som skal takast opp på årsmøte, må vera styret i hende innan 18.februar. Sakene skal sendast skrifteleg til leiar pr. post eller på e-post: leikanger.jaktogfiskelag@njff.no  

Etter årsmøte vert det enkel servering, syning av jaktfilm og sosialt samvær!

NB! Det vert trekt ut premiar blant årsmøtedeltakarane.

Nye og gamle medlemar velkomne!

- Styret