Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte 28. februar

Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte 28. februar i lagshytta på Kleppa torsdag 28. februar kl. 19.

Sakliste, årsmelding, rekneskap vert lagt ut på heimesida i veke 9. Saker som skal takast opp på årsmøte, må vera styret i hende innan 17. februar. Sakene skal sendast skrifteleg til leiar pr.post eller på e-postadresse: leikanger.jaktogfiskelag@njff.no.

Etter årsmøte vert det enkel servering, syning av jaktfilm og sosialt samvær!

NB! Det vert trekt ut premiar blant årsmøtedeltakarane.

Nye og gamle medlemar velkomne!

Styret

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway