Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte 28. februar

Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte 28. februar i lagshytta på Kleppa torsdag 28. februar kl. 19.

Sakliste, årsmelding, rekneskap vert lagt ut på heimesida i veke 9. Saker som skal takast opp på årsmøte, må vera styret i hende innan 17. februar. Sakene skal sendast skrifteleg til leiar pr.post eller på e-postadresse: leikanger.jaktogfiskelag@njff.no.

Etter årsmøte vert det enkel servering, syning av jaktfilm og sosialt samvær!

NB! Det vert trekt ut premiar blant årsmøtedeltakarane.

Nye og gamle medlemar velkomne!

Styret