Leikanger Jakt-og Fiskelag inviterer til isfiske på Dalavatnet

Ta med familien til Dalavatnet (Vassenden) i Sogndalsdalen søndag 5. mars.

Frå klokka 12.00 til 15:00!

  • Lokalkjente personar og andre vaksne er med og rettleiar.
  • Isfiske blir på eige ansvar, og difor må barn under 16 år vera i fylgje med vaksne.
  • Gode isforhold.
  • Ta med spade og stol!
  • Jakt- og Fiskelaget stiller med isborar, isfiskeutstyr og agn (maggot), men ta med eige utstyr om du har!
  • GRATIS grillpølser m/brød, varm saft og kaffi!
  • Gamle og nye medlemar i «Fiskeklubben» (t.o.m. 12 år) får utdelt gratis isfiskesett til odel og eige.
  • P.g.a. dårlege parkeringsmulegheiter, må me reisa mest muleg samla. Reis i lag med naboen eller andre kjente!

Er du interessert, ta kontakt på tlf. 90605267 for meir info.

PS! Isfisketuren blir avlyst på kort varsel, om isen er utrygg.

SKITT FISKE - ALLE ER VELKOMNE :)