Leikanger Jakt- og Fiskelag startar opp med jegerprøven i mars

Kurset går over 2 helgar i mars og april.

Leikanger Jakt- og Fiskelag startar opp med jegerprøven fredag 31.mars kl. 18:00
i lagshytta på Kleppa. Kurset går over 2 helgar (30 kurstimar), 31. mars - 2. april og 28. - 30. april

Kursavgift:

Medlemar i Leikanger jfl:
T.o.m. 19 år:  1250,-. F.o.m. 20 år: 1750,-.
+ Jegerprøvebok (30 % rabatt) 280,-.

Ikkje medlem:
T.o.m. 19 pr: 2000,-. F.o.m. 20 år: 2500,-.
+ Jegerprøveboka 400,-.

Praktisk info:

Betaling: ved frammøte eller giro.
Aldersgrense: fylle 14 år i 2017.
Påmelding: leikanger.jaktogfiskelag@njff.no eller SMS til 90605267
Påmeldingsfrist: 23. mars
Oppgi ved påmelding:  

  • Fullt namn
  • Heile adressa
  • Fødd (dd.mm.år)
  • E-postadresse
  • Mobilnummer
  • Om du skal ha jegerpøvebok eller ikkje

Leikanger Jakt-og Fiskelag held årsmøte i lagshytta på Kleppa torsdag 23. februar kl. 19:00!

Sakliste, årsmelding, rekneskap vert lagt ut på heimesida i veke 8.

Saker som skal takast opp på årsmøte, må vera styret i hende innan 15. februar. Sakene skal sendast skrifteleg til leiar per post eller på e-postadresse: leikanger.jaktogfiskelag@njff.no    

Etter årsmøte vert det enkel servering, og sosialt samvær. Nye og gamle medlemar er velkomne!