Næringsmøte på Café Herman måndag 5. mars

temakveld reiselivet.jpeg

Opplev Leikanger arrangerer eit nytt næringsmøte, som er ope for alle.

Få med interessante innlegg og ein sosial kveld på Cafe Herman på ettervinteren. Måndag 5.mars kl 19.00 på Café Herman.

Ordførar Jon Håkon Odd stiller saman med Torgeir Skålid dagled leiar i Sogn Næring og Agnar Holen, styreleiar i Sogn Næring.

Kvelden inneheld:

  • Kort orientering frå Leikanger kommune
    • marknadsapparat for verksemdene i kommunen
    • støtteordningar
  • Erfaringar frå etablering og drift av verksemd i Leikanger kommune v/ Geir Instefjord Instefjord Asfalt
  • kort ordskifte med refleksjonar med påfylgjande sosial arena