Skytetider på Kleppa fram til ferien

Det vert arrangert «Jaktskyttarskule», som er gratis for barn- og ungdomsmedlemmar i Leikanger Jakt- og fiskelag (t.o.m. 25 år) og halv pris for medlemmar (f.o.m. 25 år). Andre betalar vanleg medlemspris. 

 • Mandag  14.mai: kl.18-21 jaktskyttarskule med hagle
 • Onsdag  16.mai: kl.18-21 jaktskyttarskule med hagle
 • Onsdag  23 mai: kl.18-21 jaktskyttarskule med hagle
 • Søndag  27.mai: påmeld 10-11 «Indre Sogn Cup» 50skot
 • Mandag  28.mai: kl.18-21 jaktskyttarskule med hagle
 • Onsdag  30.mai: kl.18-21 jaktskyttarskule med hagle
 • Mandag   4.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Onsdag   6.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Mandag  11.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Onsdag  13.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Mandag  18.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Onsdag  20.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Mandag  25.juni: kl.18-21 trening med hagle
 • Onsdag  27.juni: kl.18-21 trening med hagle

Alle velkomne!

NB! Møt opp tidleg, skytinga vert avslutte tidlegare når alle er ferdige å skyta!