Temakveld: Reiselivet i Leikanger – gjest Ståle Brandshaug

Ståle Brandshaug frå Visit Sognefjord ser fram til å møta mange systrendingar på Cafe Herman 18. januar.

Ståle Brandshaug frå Visit Sognefjord ser fram til å møta mange systrendingar på Cafe Herman 18. januar.

Kom på Cafe Herman onsdag 18. januar kl. 19.00.

Opplev Leikanger køyrer i gong ein ny temakveld for å tilby næringslivet og folk flest i Leikanger ein god møteplass. Litt fagleg, mykje sosialt og høve til å pleie gamle og bygge nye nettverk.

Vi får besøk av Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør for Visit Sognefjord. Han vil snakke om dei viktigaste utviklingstrekka for reiselivet i vårt område. Brandshaug vil utfordre oss på tema som overnatting, aktivitetar, opplevingar, servering og eventuelle nye tiltak i Leikanger.

Reiselivet i Sogn har i det siste vakse med rundt 15 prosent i året. Særleg er auken stor i april/mai og september/oktober. I tillegg veks vintertrafikken monaleg. Dei fire store fyrtårna her i fylket finn vi i Flåm/Nærøyfjorden, Balestrand, Luster/Nigardsbreen og Stryn/Loen. Vi som bur i Leikanger er altså midt i indrefileten av turismen. Vi trur det ikkje før andre fortel oss det. Kan vi gjere noko annleis? Kanskje du har nokon gode idear om nye tiltak innan reiselivet?

I tillegg vil Per Steinar Melås fortelje kva som skjer på bruket sitt på Gjerde. Til våren opnar han eit nytt bygg som kjem til å innehalde fleire nye aktivitetar. Vi gledar oss til å høyre om det.

Til slutt ei kjapp orientering om Kjeringi Open som feirar 25 årsjubileum 22. april. Stikk innom og snakk om framtida der Leikanger er i sentrum.

PS: Det er ope for alle, både privat og offentleg, unge og eldre. Bli med, ta med deg ein venn og bygg eit større nettverk.

Gasta Design

Gasta design as, Trolladalen 30, Sogndal, Norway