Kontakt oss

Styreleier:
Roar Werner Vangsnes
+ 47 481 68 289

Adresse:
Postboks 56
6863 Leikanger

E-post: 
opplevleikanger@gmail.com

Organisasjonsnummer: 
982 164 168

Kontonummer:
3781 07 30502